Pagdating ng mga espanol sa pilipinas muncie dating

Nabuo ang mga rehiyon upang pangkatin ang mga lalawigan na may pareparehong katangiang kultural at etnolohikal.

Ang mga lalawigan ang pangunahing subdibisyong politika.

Mga apat sa bawat 100 Pilipino, o 3.6% ng populasyon, ang nagtataglay ng kanunununuang Europeo, bagaman hindi nabanggit kung gaano kalaki ang karaniwang pagkahalong Yuropeo sa kanila.

Karamihan sa kanila, kasama ng mga di-Awstronesyong Pilipino, ay nagpapanatili ng mga pamantayan at ugaliing pangkulturang tangi sa pangkalahatang populsayon; kapansin-pansin din ang kanilang pagsasarili pagdating sa pagkakakilanlang etniko, pananaw sa daigdig, katayuang panlipunan, at pamanang pangwika.

Karamihang tanggapan ng pamahalaan ay naitatawag bilang tanggapang pangrehiyon sa halip na paisa-isang tanggapang panlalawigan, at karaniwan sa lungsod na hinirang bilang kabisera ng rehiyon.

Ang demograpiya ng Pilipinas ay ang pagtatala ng katauhang populasyon sa bansa; kabilang na dito ang pagtatala ng kasinsinan ng populasyon, pagkaiba-iba ng mga katutubong tao, antas ng edukasyon, kalusugan, estado ng ekonomiya, mga sinasambang relihiyon, at iba't ibang mga aspekto ng populasyon sa bansa.

Ang Pilipinas ay may kabuuang antas ng paglobo ng populasyon na 2.04%, isa sa pinakamataas sa Asya.

Base sa nakatala sa senso noong 2007 na isinagawa ng Pambansang Tanggapan ng Estadistika, may kabuuang populasyon na 88,574,614 katao sa bansa; base sa mga pagtatantya noong 2011, may kabuuang 95,800,000 katao ang bansa.

Ayon sa senso ng 2000, ang populasyon ng Pilipinas ay 50,504,077 at binubuo ng iba't ibang mga pangkat etniko.

Search for pagdating ng mga espanol sa pilipinas:

pagdating ng mga espanol sa pilipinas-79pagdating ng mga espanol sa pilipinas-5pagdating ng mga espanol sa pilipinas-13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating ng mga espanol sa pilipinas”